Telefónny operátor: Slovak Telekom

Slovak Telekom je poskytovateľom telekomunikačných služieb s najväčším portfóliom internetových, pevných, digitálnych televízií, IKT a mobilných služieb na Slovensku. Spoločnosť je stopercentným vlastníctvom spoločnosti Deutsche Telekom AG.

Skupina Slovak Telekom pozostáva z materskej spoločnosti Slovak Telekom a.s. a jej dcérske spoločnosti Zoznam s.r.o., Zoznam Mobile s.r.o., Telekom Sec. s.r.o., PosAm s.r.o. a DIGI SLOVAKIA s.r.o.

Predvoľby

0901

Napríklad:0901852742090140820309010472050901357568090120850409010462670901401996090119865909012724910901760849

0902

Napríklad:0902135713090200997509020269710902571258090231729509022535920902896455090210913509020621280902514296

0903

Napríklad:0903527148090374207409036788230903691834090341921109036229230903228779090312817509036061950903099493

0904

Napríklad:0904837815090455540509045083250904698411090415794509042396740904084276090488390809045562080904943013

0910

Napríklad:0910785096091033111909101096840910848636091081054809101778730910546888091026674509107799890910218855

0911

Napríklad:0911645504091176610609112302790911361235091116430409117528150911310157091177329709112602450911500462

0912

Napríklad:0912347579091245029609122748170912881737091246558909121590070912670494091297985709121551920912648929

0914

Napríklad:0914766876091421330609147582460914241264091460807409143925750914293164091486289509140034810914937427