Telefónny operátor: Slovak Telekom

Slovak Telekom je poskytovateľom telekomunikačných služieb s najväčším portfóliom internetových, pevných, digitálnych televízií, IKT a mobilných služieb na Slovensku. Spoločnosť je stopercentným vlastníctvom spoločnosti Deutsche Telekom AG.

Skupina Slovak Telekom pozostáva z materskej spoločnosti Slovak Telekom a.s. a jej dcérske spoločnosti Zoznam s.r.o., Zoznam Mobile s.r.o., Telekom Sec. s.r.o., PosAm s.r.o. a DIGI SLOVAKIA s.r.o.

Predvoľby

0901

Napríklad:0901774335090122207609011863870901910265090170669709012462910901956461090137957209015245930901801558

0902

Napríklad:0902657163090241823509020611150902810344090246134309020942230902583393090264466109025614130902117764

0903

Napríklad:0903566875090306949309030729180903677567090397497609034678740903841208090310802909037399620903917236

0904

Napríklad:0904038674090439532809047825510904751916090449804709048504990904209692090450269609046537540904254662

0910

Napríklad:0910237777091041404209109411730910835609091067269709108205480910828737091064925809107382120910518128

0911

Napríklad:0911920857091120862609114399810911225384091112314309115498170911796035091133499609119812220911531306

0912

Napríklad:0912943829091220954109125839120912053021091265282509126142720912923469091247101209129491120912738649

0914

Napríklad:0914978369091403611509143443210914199817091445395209147527240914411249091417356109141206140914970205