Telefónny operátor: O2

O2 Slovakia je poskytovateľom mobilných služieb na Slovensku. Spoločnosť O2 začala ako spoločnosť Telefónica na Slovensku komerčnými službami 2. februára 2007 s približne 600 000 zaregistrovanými používateľmi a približne 400 000 Slovákov, ktorí aktívne využívajú službu O2. Operátor má k dnešnému dňu 1 700 000 aktívnych SIM kariet (3-mesačná aktivita). Spoločnosť je dcérskou spoločnosťou spoločnosti O2 Czech Republic, ktorú vlastní PPF.

Predvoľby

0944

Napríklad:0944147566094416291709447559610944992124094418138709448754490944329258094470205409441923130944026013

0947

Napríklad:0947917276094703606309478019640947502048094725636809479125340947101745094725163109479113860947158853

0948

Napríklad:0948824868094818923909486908890948951601094847525609480298350948136799094825147409487848050948485296

0949

Napríklad:0949378231094962140409490197850949026798094932270609497167470949413076094956331209491878740949944764