Telefónny operátor: O2

O2 Slovakia je poskytovateľom mobilných služieb na Slovensku. Spoločnosť O2 začala ako spoločnosť Telefónica na Slovensku komerčnými službami 2. februára 2007 s približne 600 000 zaregistrovanými používateľmi a približne 400 000 Slovákov, ktorí aktívne využívajú službu O2. Operátor má k dnešnému dňu 1 700 000 aktívnych SIM kariet (3-mesačná aktivita). Spoločnosť je dcérskou spoločnosťou spoločnosti O2 Czech Republic, ktorú vlastní PPF.

Predvoľby

0944

Napríklad: 0944 688 571 0944 356 609 0944 362 415 0944 793 586 0944 043 808 0944 691 744 0944 367 607 0944 363 434 0944 433 455 0944 594 319

0947

Napríklad: 0947 583 116 0947 096 944 0947 597 771 0947 814 583 0947 305 235 0947 379 285 0947 796 631 0947 431 504 0947 274 665 0947 886 902

0948

Napríklad: 0948 067 468 0948 896 293 0948 016 275 0948 696 554 0948 389 439 0948 874 633 0948 535 405 0948 586 889 0948 754 207 0948 539 044

0949

Napríklad: 0949 616 713 0949 389 377 0949 858 726 0949 001 018 0949 936 684 0949 614 227 0949 706 939 0949 349 603 0949 001 455 0949 405 577