Telefónny operátor: O2

O2 Slovakia je poskytovateľom mobilných služieb na Slovensku. Spoločnosť O2 začala ako spoločnosť Telefónica na Slovensku komerčnými službami 2. februára 2007 s približne 600 000 zaregistrovanými používateľmi a približne 400 000 Slovákov, ktorí aktívne využívajú službu O2. Operátor má k dnešnému dňu 1 700 000 aktívnych SIM kariet (3-mesačná aktivita). Spoločnosť je dcérskou spoločnosťou spoločnosti O2 Czech Republic, ktorú vlastní PPF.

Predvoľby

0944

Napríklad: 0944 997 303 0944 532 558 0944 073 746 0944 352 493 0944 195 067 0944 835 218 0944 941 509 0944 985 026 0944 289 508 0944 542 793

0947

Napríklad: 0947 951 015 0947 804 217 0947 739 125 0947 805 034 0947 217 791 0947 384 292 0947 649 726 0947 344 851 0947 353 117 0947 569 717

0948

Napríklad: 0948 792 866 0948 828 555 0948 924 853 0948 344 844 0948 466 759 0948 036 055 0948 695 779 0948 086 294 0948 365 742 0948 151 023

0949

Napríklad: 0949 783 578 0949 489 572 0949 105 074 0949 114 564 0949 719 323 0949 863 808 0949 406 933 0949 767 237 0949 153 324 0949 033 769