Telefónny operátor: O2

O2 Slovakia je poskytovateľom mobilných služieb na Slovensku. Spoločnosť O2 začala ako spoločnosť Telefónica na Slovensku komerčnými službami 2. februára 2007 s približne 600 000 zaregistrovanými používateľmi a približne 400 000 Slovákov, ktorí aktívne využívajú službu O2. Operátor má k dnešnému dňu 1 700 000 aktívnych SIM kariet (3-mesačná aktivita). Spoločnosť je dcérskou spoločnosťou spoločnosti O2 Czech Republic, ktorú vlastní PPF.

Predvoľby

0944

Napríklad:0944511896094468515109445550830944888917094476686709444212940944098612094433530509446820620944712188

0947

Napríklad:0947600625094730332309478397670947066974094767361509474307540947975322094739641609476927120947908243

0948

Napríklad:0948571803094829213609481427050948301109094866458609483608840948777713094812887409484264120948856667

0949

Napríklad:0949645598094934969209498729610949882858094931415109493517370949909117094906089309494434170949617139