Telefónny operátor: O2

O2 Slovakia je poskytovateľom mobilných služieb na Slovensku. Spoločnosť O2 začala ako spoločnosť Telefónica na Slovensku komerčnými službami 2. februára 2007 s približne 600 000 zaregistrovanými používateľmi a približne 400 000 Slovákov, ktorí aktívne využívajú službu O2. Operátor má k dnešnému dňu 1 700 000 aktívnych SIM kariet (3-mesačná aktivita). Spoločnosť je dcérskou spoločnosťou spoločnosti O2 Czech Republic, ktorú vlastní PPF.

Predvoľby

0944

Napríklad:0944689712094422261709447642970944651804094433841609444436310944704582094458187609449277830944701417

0947

Napríklad:0947871344094754218209471542660947486641094785042909473403590947351921094764300809476812850947531481

0948

Napríklad:0948238157094862348809488918850948369096094828759709487268870948920018094898856709486122070948942356

0949

Napríklad:0949352637094966321409496232840949979925094999809709491687970949267585094902949209491674550949583485