Telefónny operátor: O2

O2 Slovakia je poskytovateľom mobilných služieb na Slovensku. Spoločnosť O2 začala ako spoločnosť Telefónica na Slovensku komerčnými službami 2. februára 2007 s približne 600 000 zaregistrovanými používateľmi a približne 400 000 Slovákov, ktorí aktívne využívajú službu O2. Operátor má k dnešnému dňu 1 700 000 aktívnych SIM kariet (3-mesačná aktivita). Spoločnosť je dcérskou spoločnosťou spoločnosti O2 Czech Republic, ktorú vlastní PPF.

Predvoľby

0944

Napríklad:0944940024094443414709442522870944324016094499015209441888170944484403094459125409446617440944510388

0947

Napríklad:0947516712094775075609472292960947807033094739419409473550810947611163094799332609477985930947375593

0948

Napríklad:0948067761094827491609488459910948911666094891663509487400860948552503094873826709489241490948402496

0949

Napríklad:0949880243094912773609496637870949319625094959150709497755870949101335094979784509490471620949990064