Telefónny operátor: O2

O2 Slovakia je poskytovateľom mobilných služieb na Slovensku. Spoločnosť O2 začala ako spoločnosť Telefónica na Slovensku komerčnými službami 2. februára 2007 s približne 600 000 zaregistrovanými používateľmi a približne 400 000 Slovákov, ktorí aktívne využívajú službu O2. Operátor má k dnešnému dňu 1 700 000 aktívnych SIM kariet (3-mesačná aktivita). Spoločnosť je dcérskou spoločnosťou spoločnosti O2 Czech Republic, ktorú vlastní PPF.

Predvoľby

0944

Napríklad:0944276043094467702309446548720944234388094472387409440911070944977353094446303209445191540944613478

0947

Napríklad:0947949167094789779309476792360947593464094747118409472356770947845207094727416809479065460947864393

0948

Napríklad:0948559282094815957209484810940948409468094894894109489521530948157606094830990109486939980948138513

0949

Napríklad:0949986541094970949209492159210949534266094908937509490193780949663192094912467909490897460949766172